Logo Home

 Hotline: 0983.693.888

q
L
banner

Kinh Static Water Supply Project and the surrounding area started in phase 2

Dự án cấp nước TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận do Công ty TNHH MTV cấp nước Hà Tĩnh làm chủ đầu tư là tiểu hợp phần của dự án cấp nước đô thị Việt Nam được Chính phủ phê duyệt từ năm 2004. Trên cơ sở kế thừa giai đoạn 1 (công suất 11.000 m3/ngày do Australia tài trợ), dự án giai đoạn 2 sẽ đầu tư 135 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng) để mở rộng công suất đầu nguồn tại hồ chứa nước Bộc Nguyên; xây dựng mới hệ thống tuyến ống truyền tải nước sạch từ Nhà máy nước Bộc Nguyên về khu tăng áp Đại Nài; đầu tư mới một số thiết bị chủ lực cho bể chứa và trạm bơm tăng áp thành phố.
 
 
Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cấp nước đạt 100% số hộ nội thành và 60 - 70% số hộ ngoại thành, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho các vùng lân cận như: Thạch Hưng, Thạch Đồng, Thạch Môn; hoàn thiện cấp nước cho các xã, phường như: Thạch Trung, Thạch Hạ và Thạch Linh; đảm bảo cấp nước công suất 1.000m3/ngày đêm cho Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh vào đầu năm 2012 cũng như việc cấp nước tới các khu đô thị như: Bắc Nguyễn Du, Hàm Nghi, Nam Cầu Phủ...

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ nhấn mạnh, thành công của dự án là tiêu chí cơ bản trong lộ trình xây dựng TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2. Để triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, UBND tỉnh giao chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Cấp nước Hà Tĩnh phối hợp tốt với các địa phương (TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà), các sở, ngành liên quan trong việc GPMB, cấp phép xây dựng, các thủ tục vay vốn và giải ngân, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu thi công đúng thiết kế, thu hồi vốn vay theo cam kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ yêu cầu các đơn vị thi công cần thực hiện theo đồ án được duyệt, thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan cũng như vấn đề an toàn lao động; chính quyền TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà chỉ đạo các xã, phường thị trấn tăng cường tuyên truyền về chủ trương đầu tư dự án cũng như lợi ích sau khi dự án hoàn thành để phối hợp với chủ đầu tư sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công; các sở, ngành liên quan, ngân hàng, kho bạc tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục vay vốn và giải ngân, đồng thời tham mưu để UBND tỉnh trong việc thực hiện nguồn vốn đối ứng.