Logo Home

 Hotline: 0983.693.888

q
L
banner
VOLUMETRIC METER ALTAIR

VOLUMETRIC METER ALTAIR

Contact us for buying:

 Hotline: 0983.693.888

ALTAIR V4 represents the latest generation of volumetric meters developed within the framework of the MID (Measuring Instruments Directive) and European standards field requirements. ALTAIR V4 is a particularly compact and robust meter, adapting to the most restrictive environments (i.e. water boxes) and compatible with varying water qualities. Modular, ALTAIR V4 can be fitted at any time with an IZAR clip-on module converting it into a communicating meter, ready for mobile or fixed network (radio/wired) reading. ALTAIR V4 đại diện cho thế hệ đồng hồ đo thể tích mới được phát triển trong khuôn khổ của phương pháp đo lường định hướng (MID) và phù hợp yêu cầu từng lĩnh vực. ALTAIR V4 rất nhỏ gọn, do đó nó có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt nhất và tương thích với các chất lượng nước khác nhau. ALTAIR V4 theo kết cấu khối và có thể được lắp đặt với thiết bị IZAR mô-đun truyền phát tín hiệu bất cứ lúc nào qua phương thức giao tiếp đọc bằng mobile hoặc mạng cố định (radio/dây).

APPLICATION
ALTAIR V4 represents the latest generation of volumetric meters developed within
the framework of the MID (Measuring Instruments Directive) and European standards 
field requirements. ALTAIR V4 is a particularly compact and robust meter, adapting to 
the most restrictive environments (i.e. water boxes) and compatible with varying water
qualities. Modular, ALTAIR V4 can be fitted at any time with an IZAR clip-on module
converting it into a communicating meter, ready for mobile or fixed network (radio/wired)
reading.

FEATURES
-  DN 15 & 20 mm
-  Q3=2.5m3/h (DN15) / Q3=4m3/h (DN20)

-  High dynamic range (up to 1,000)
-  Starting flowrate at 0.5 l/h
-  Installation in any position
-  MID approved with R up to 800
-  Composite & brass version

 

ỨNG DỤNG
ALTAIR V4 đại diện cho thế hệ đồng hồ đo thể tích mới được phát triển trong khuôn khổ
của phương pháp đo lường định hướng (MID) và phù hợp yêu cầu từng lĩnh vực. ALTAIR V4
rất nhỏ gọn, do đó nó có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt nhất và tương thích với 
các chất lượng nước khác nhau. ALTAIR V4 theo kết cấu khối và có thể được lắp đặt với thiết bị 
IZAR mô-đun truyền phát tín hiệu bất cứ lúc nào qua phương thức giao tiếp đọc bằng mobile
hoặc mạng cố định (radio/dây).

ĐẶC ĐIỂM
-  DN 15 & 20 mm
-  Q3=2.5m3/h (DN15) / Q3=4m3/h (DN20)
-  Dải hoạt động đa dạng (lên đến 1,000)
-  Lưu lượng bắt đầu đo 0.5 l/h
-  Dễ dàng lắp đặt mọi vị trí
-  Phương pháp đo MID lên đến R=800
-  Bao gồm loại thân đồng và thân composite

 

Full Name(*)
Company
Telephone
mobile
Email(*)
Address
Title
Content